برچسب: نقاشی ساختمان مولتی کالر

مولتی کالر

ویژگی های رنگ مولتی کالر

معرفی رنگ مولتی کالر و بررسی مزایای آن در نقاشی ساختمان مولتی‌ کالر رنگی است که پس از اجرا، چندین رنگ به صورت مجزا در آن دیده می‌شود. در واقع یک رنگ زمینه بوده...