برچسب: مضرات رنگ روغنی

رنگ روغنی

معایب استفاده از رنگ روغنی

بررسی معایب استفاده از رنگ روغنی در نقاشی ساختمان متاسفانه در بیشتر پروژه های نقاشی ساختمان در کشور ما، هنوز از رنگ روغنی استفاده می شود. رنگ های روغنی مضرات و معایب زیادی دارند...