برچسب: رنگ سال

رنگ سال

رنگ سال 2018 : بنفش

بنفش برای رنگ سال انتخاب شد به تازگی رنگ فرا بنفش که طیفی از رنگ‌ بنفش است توسط موسسه رنگ پنتون به عنوان رنگ سال 2018 انتخاب شد. رنگ فرا بنفش یا به عبارت...