برچسب: رنگ سال 2018

رنگ سال

رنگ سال 2018 : بنفش

بنفش برای رنگ سال انتخاب شد به تازگی رنگ فرا بنفش که طیفی از رنگ‌ بنفش است توسط موسسه رنگ پنتون به عنوان رنگ سال 2018 انتخاب شد. رنگ فرا بنفش یا به عبارت...